3 maart 2016: inspiratiemoment bijen

Op 3 maart wordt in de Pollismolen te Bree een ‘inspiratiemoment bijen’ georganiseerd in het kader van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO. Het Limburgse platteland staat immers voor vele uitdagingen. Ook de bijen hebben het moeilijk, nochtans zijn alle bestuivers essentieel voor onze landbouwsector en het platteland. In het bijzonder de economisch sterk ontwikkelde Limburgse fruitsector heeft grote baat bij stabiele bestuiversgroepen. De provincie is regisseur van het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III en coördineert daarin de werking van het plattelandsloket en is eerst verantwoordelijke voor de Leaderwerking van de Plaatselijke Groepen Haspengouw en Kempen en Maasland. Met dit inspiratiemoment wil ze alle betrokken partners actief laten meedenken over een leefbaar platteland voor onze bijen.
Locatie: Pollismolen, Molenstraat 56, 3960 Bree-Opitter

Schrijf je in vóór 29 februari 2016.

MEER INFO
tel. 011 23 74 22 - platteland@limburg.be
platteland.limburg.be - ec.europa.eu/agriculture - www.vlaanderen.be/pdpo