Bijen moeten weg omdat ze twee meter te dicht bij buren staan

Wie een bijenkast in zijn stadstuintje denkt te zetten, haalt beter eerst zijn rolmeter boven. Want in Brugge moest Jacky Vergote (67) zijn bijen wegdoen omdat ze 2 meter te dicht bij de buren vlogen. Zeven weken zoemden de bijtjes in de tuin van Jacky in het centrum van Brugge, vlakbij de Vesten. ‘Maar nu zijn ze weg, bij een vriend van me buiten Brugge’, sakkert de gepensioneerde chocolatier. ‘Na een klacht van een buur zijn de stadsdiensten komen kijken. Mijn kast stond op 18 meter van dat huis, blijkbaar moet dat 20 meter zijn. Zo staat het in het veldwetboek van 1886. Een wet van 130 jaar oud dus, daar komen ze hier mee af. Terwijl er in Parijs 400 bijenkorven staan, net zoals er ook op het dak van de Senaat in Brussel staan. Wie snapt dat nu?’

Volgens de bevoegde stadsdienst, de Dienst Ruimtelijke Ordening, is ‘de wet nu eenmaal de wet’. ‘Als er een klacht komt van een buur, moeten we die onderzoeken’, luidt het daar. ‘En als het gaat over bijen moeten we inderdaad terug naar dat oude wetboek. Regels zijn ¬regels, er moet nu eenmaal ergens een lijn getrokken worden.’
Volgens de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, valt er weinig te doen tegen de beslissing. ‘Veel mensen weten dat niet, maar over heel het land geldt die 20 meter-regel’, zegt Hendrik Trappeniers. ‘Hebben de buren er geen probleem mee, dan is er inderdaad niets aan de hand. Maar doen ze wel lastig, dan heb je als imker geen poot om op te staan. Daarom vragen we beginnende imkers om zich toch zeer goed te informeren. Want we zien dat er meer en meer beginnen in stadscentra. Het is jammer als je dan plots moet stoppen en het is ook niet de bedoeling dat we buren tegen ons in het harnas jagen. Er is momenteel veel goodwill voor de bijtjes, de mensen weten dat ze het moeilijk hebben, we behouden die positieve sfeer liever.’
Daarom dat de bond geen vragende partij is om de wet te veranderen. ‘Zelfs al is het een van de oudste van ons land, er moet nu eenmaal een veilige afstand behouden worden’, zegt Trappeniers. ‘Om diezelfde reden moet je bijvoorbeeld ook 20 meter afstand behouden van de openbare weg, zodat fietsers niet in een zwerm terechtkomen. Bouw je een haag van twee meter hoog rond je kast, dan mag het tien meter (*) zijn. Dan moeten de bijtjes direct hoog vliegen en heeft niemand er last van.’

(*) De wet van 13/06/11, tot aanvulling van art. 88, 7° van het Landelijk Wetboek, herleidt de afstand tot 10 meter als er een dichte afsluiting van 2 m hoog tussen de buur en de bijen staat.