Bijenhal Heempark vernieuwd

Vandaag - 17 mei 2017 - werd onder ruime belangstelling van pers en publiek de vernieuwde educatieve inrichting bijenhal in het Heempark te Genk officieel voorgesteld. Zowel burgemeester Wim Dries, als schepen van leefmilieu Gianni Cacciatore, benadrukten in hun welkomstwoord dat de Stad Genk een bijenvriendelijke stad is en dat reeds jaren geleden een bijenplan werd opgesteld om de (honing)bijen in Genk te beschermen. Met de vernieuwde inrichting zullen scholen, bezoekersgroepen en individuen op een plezante manier heel wat kunnen opsteken over bijen en bijenteelt.