Bijenteeltmuseum verwerft schat aan informatie

Het bijenteeltmuseum Lanaken kon onlangs een dertiental catalogussen aankopen, die - gedurende vele jaren - met zorg werden samengesteld door het Bee Research Association Beekeeping Museum. Deze catalogussen bevatten uitneembare infofiches met uitvoerige beschrijvingen van talloze imkermaterialen, meestal geïllustreerd met (kleur)potloodtekeningen of met een aangehechte zwart-wit foto. Voor het bijenteeltmuseum  Lanaken is deze aanwinst van onschatbare waarde, temeer omdat de info en het fotomateriaal ook goed van pas zullen komen bij de samenstelling van een herwerkte versie van het boek ‘Wegwijs in de oude imkerij’. De verschijningsdatum van dit nieuwe boek wordt gepland in 2025, het jaar waarin de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar 100-jarig bestaan viert.