De Heidingers toasten op het nieuwe jaar

Imkervereniging De Heidingers uit Nieuwerkerken organiseerde op zondag 21 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Omdat het bevruchtingsstation De Zijp onbereikbaar was door werkzaamheden in het omliggende natuurgebied vond de samenkomst plaats in buurthuis ‘Ter Cose’ te Kozen. Bestuur en leden van de imkervereniging en enkele afgevaardigden van het FIV-bestuur brachten er een toast uit op het nieuwe werkingsjaar, waarbij vooral een goede gezondheid en dat van de honingbijen voorop stond.