De ministers Marghem, Borsus en De Block lanceren een ambitieus ‘Bijenplan’

Minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en minister van Landbouw Willy Borsus hebben woensdag de grote lijnen onthuld van hun ‘Federaal Bijenplan’. De sleutelrol van bestuivers voor de welvaart, de biodiversiteit en het welzijn van de menselijke samenlevingen moet vandaag niet meer worden aangetoond. 35% van de wereldproductie, vooral fruit, groenten en oliehoudende gewassen, is het resultaat van een bestuiving door insecten, en vooral door bijen. De federale regering voorziet vandaag in een ambitieus ‘Bijenplan’ dat een reeks zeer concrete acties bevat voor alle actiehefbomen van de federale overheid. Het volledige plan zal voorgesteld worden aan de betrokken sectoren tijdens een nationaal colloquium op 15 mei in het Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel). De ministers hebben de voornaamste elementen ervan nu woensdag echter al toegelicht. Meer info: http://borsus.belgium.be/nl/de-ministers-marghem-borsus-en-de-block-lanc...