F.I.V. vzw houdt jaarvergadering

Op zondag 24 maart 2019 organiseerde het Federaal Imkersverbond vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering in bevruchtingsstation De Zijp te Nieuwerkerken. De afdeling Nieuwerkerken, die inmiddels meer dan vijftig leden telt, kreeg een extra stemgerechtigde afgevaardigde toegewezen. De agenda vermeldde niet alleen jaarlijks terugkerende punten, maar gaf ook een uitgebreid werkingsverslag. Veel aandacht werd besteed aan de controle van het ledenregister en het opstellen en goedkeuren van een sluitende begroting. Op de foto, vlnr.: Christian Martens, Robin Housen, Linda Giebens, Roger Vangeebergen, Marc Thijs, René Janssen en Pierre Tollenaers. Achiel Geurts (niet op de foto) was fotograaf van dienst.