Honingpotjes

Het bijenteeltmuseum Lanaken kon - met medewerking van Leo Bochman - vorige week haar collectie honingpotjes weerom uitbreiden met een tiental nieuwe exemplaren afkomstig uit diverse Europese landen. Gezien het grote aantal honingpotjes dat het museum al bezit, wordt het alsmaar moeilijker om unieke exemplaren te vinden. Het museum bezit hoe langer hoe meer dubbele exemplaren. Men overweegt nu om deze via ruil en/of verkoop van de hand te doen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen.