Imker Paul Wissels overleden

Op 1 oktober overleed op 81-jarige leeftijd, imker Paul Wissels. Paul werd geboren te Kuringen op 23 augustus 1936  Hij erfde de imkersmicrobe van zijn vader en startte toen hij 10 jaar oud was al met imkeren. Begin jaren zeventig sloot hij zich aan bij imkersvereniging De Heidingers te Nieuwerkerken en was hij erg actief in en rond het bevruchtingsstation De Zijp. Rond 1980 trad hij - samen met zijn echtgenote Jeanne Claes - toe tot het bestuur van De Heidingers. Als stemgerechtigd afgevaardigde van de afdeling Nieuwerkerken was hij vanaf 1997 tevens nauw betrokken bij de werking van het Federaal Imkersverbond vzw. De afscheidsviering zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden, op vrijdag 6 oktober 2017 om 9.15 uur, gevolgd door de crematie. Samenkomst in de aula vanaf 9.00 uur. Gelegenheid tot groeten in het funerarium Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden, donderdag 5 oktober van 18.30 tot 19.00 uur. Via deze weg, namens bestuur en leden van imkersvereniging De Heidingers en het F.I.V. vzw, aan de familie onze gevoelens van deelneming.