Imkers vieren feest

Op zaterdag 28 september namen heel wat imkers deel aan het imkersfeest, een feest dat de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken jaarlijks organiseert om haar clubkas te spijzen. De voorzitter gaf tijdens zijn welkomstwoord enige duiding over het resterende activiteitenprogramma en richtte een woordje van dank aan Nini Broux, uitbaatster van Taverne Nini’s, die instond voor spijs en drank. De avond werd afgesloten met een tombola met tal van mooie prijzen. Langs deze weg danken we nogmaals iedereen die door aanwezigheid en/of medewerking heeft bijgedragen aan dit bijzonder geslaagd imkersfeest.