Imkers wisselen nieuwjaarswensen uit

Op donderdag 5 januari 2017 organiseerde de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in café ‘De Bessemer’. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak gaf de voorzitter toelichting bij het overvolle jaarprogramma, waarbij vooral de aandacht ging naar de organisatie van een nieuwe cursus voor beginnende imkers en een vervolg-praktijkcursus koninginnenteelt. Gelet op het aantal activiteiten die volgende jaren op til staan, stond ook een bestuursuitbreiding op de dagorde. Het bleek echter onmogelijk om iemand van de aanwezigen warm te krijgen om tot het bestuur toe te treden. De penningmeester gaf daarna nog een kort kasverslag van inkomsten en uitgaven en concludeerde dat de vereniging nog over voldoende financiële armslag beschikt, om de beoogde initiatieven en nieuwe projecten succesvol uit te bouwen. De receptie werd afgesloten met koffie en taart.