In de kijker:

Deel van museumruimte wordt leslokaal

Vanaf zondag 24 april zullen er diverse samenkomsten ‘praktijkgerichte vorming koninginnenteelt’ plaats vinden in het Bijenteeltmuseum. Vanwege het groot aantal deelnemers (24) moest een aantal oude imkersmaterialen verhuizen naar een andere locatie in het museum om plaats te maken voor het benodigd aantal zitplaatsen.

Korfhalletje

Een imker schept een zwerm die aan een takje hangt. De tekst bij deze tekening vermeldde: “Wanneer men de bieën geen kwaad doet, steken zij niet, maar het is toch zeer geraadsaam eenen biekogel of kaproen aan te doen, wanneer men ze verzorgt. Een bieënkorf kan jaarlijks van 3 tot 4 zwermen voortbrengen.” Illustratie uit ‘Goedheid jegens de dieren’. Drukkerij Jozef Van In, Lier - 1925.

Den naerstigen byenhouder

Twee ingelijste tegeltjes met de afbeelding van ‘Den naerstigen byenhouder’. Naar een kopersnede getekend door Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674), een navolger van Rembrandt. Goed te zien is hoe een zwerm de korf verlaat. De imker slaat met een stok op een pan. Hij probeert het geluid van de donder na te bootsen, in de hoop dat de zwerm - uit schrik voor naderend onweer - snel en kortbij tros gaat vormen. De lege korf op de voorgrond dient om de zwerm te scheppen en in te huisvesten. Schenking Imkerij Bijenteeltmuseum Ecopoll Geffen (NL)

Zwermfuik

Het Bijenteeltmuseum Lanaken kon haar collectie korfimkerijmaterialen uitbreiden met een zwermfuik. De imkers uit de korfimkerij wisten precies wanneer een bijenvolk ging zwermen. Na de baardvorming trok het volk zich even terug in de kast alvorens de zwerm afkwam. Dat was het moment om de zwermfuik te plaatsen en de zwerm met koningin af te vangen. De voor de imkers kostbare zwerm ging hiermee niet verloren. Een zwermfuik of tradionele zwermvangzak mag niet worden verward met een koninginnenval of een zwermval. De zwermfuik (zie afbeelding) werd aangekocht bij imkerij de Werkbij.

Blikken honingdozen

Het bijenmuseum Lanaken kon onlangs haar collectie blikken honingdozen uitbreiden met 2 mooie exemplaren. Links op de foto: een achthoekige blikken doos voor bijenhoning van het bekende bijenpark Mellona te Santpoort (NL). De doos is versierd met een bijenkorf, een windmolen en tal van bloemenmotieven. Op het deksel prijkt de koningin met haar hofstaat. Rechts op de foto: blikken honingdoos, inhoud 1 kg, met opdruk ‘deutscher bienen honig’. Schenking: Imkerij Bijenteeltmuseum Ecopoll Geffen (NL)

Zilveren tondeldoosje

Het bijenteeltmuseum verwierf via de heer Linscheer uit Den Haag (NL) een mooi bewerkt zilveren tondeldoosje met scharnierend deksel. Tondeldoosje (4 x 4 cm) en zilveren ketting (86 cm), vermoedelijk Engels. Voorzien van 5 zilverstempels (de letters WN(L?)TO, 1e gehalte zilver, een klein anker, een kleine leeuw en jaarletter P. - Datering 1880-1900.

Meli Pins

Het Bijenteeltmuseum Lanaken heeft een kleine collectie pins, broches en speldjes. Onlangs troffen we in het bijenteeltmuseum Ecopoll te Geffen (NL) een enorme verzameling pins en speldjes over bijen en bijenteelt aan. Ook zijn er imkers die zich gespecialiseerd hebben op het verzamelen van dergelijke objecten. Afgebeelde pins kregen we cadeau van imker Bart Vandepoele (Bredene) die een verwoed verzamelaar is van Meli-objecten.

Koperen tondeldoosje

Om de inhoud van een beroker te doen ontvlammen had de imker vuur nodig. Vroeger - er waren nog geen lucifers - maakte men vuur met de tondeldoos, waarvan de inhoud bestond uit licht ontvlambaar materiaal, zoals katoen of de hoed van een zwamsoort, de tonderzwam. Hiernaast had men nog een vuursteentje en een metalen ring, het vuurslag, nodig. Begin 20ste eeuw raakte de tondeldoos in onbruik, vooral door de opkomst van lucifers, die veel gemakkelijker in gebruik waren.

Oud honingpersje?

De heer Laurent Mertens uit Rekem schonk een oud persje aan het Bijenteeltmuseum. Het voorwerp behoorde toe aan imker Jacques Vastmans (1903-1982), die een bijenstand had aan de Groenstraat te Rekem. Naar het schijnt gebruikte hij dit persje bij het oogsten van heidehoning. Het persje kan op een tafel gemonteerd worden. Het heeft een trechtervormige houten bak, welke rust op 2 ronde walsen die middels een slinger in beweging gebracht kunnen worden. Wij hebben het nog nooit gezien, ook niet in oude handboeken, noch in catalogi van imkersmaterialen.

Brander

Meestal beperkt het reinigen van houten raampjes en houten kastonderdelen en rompen zich tot eenvoudig schoon schrapen, gevolgd door afwassen en ontsmetting. Ook het afbranden is een effectieve mogelijkheid om materialen te kuisen. De afbeelding toont een oude benzinebrander (lengte 40 cm) gefrabriceerd door de firma G. Barthel uit Dresden (DDR). De koperen tank met schroefdop draagt de inscriptie ‘Original Barthel - Fülmenge 0,18 l Benzin’. (Schenking: L. Bochman)

Pagina's