Nog even geduld ...

Op het einde van de cursus voor beginnende imkers krijgen de startende imkers elk een bijenvolkje kado. Momenteel zijn we dus druk doende met het klaar zetten van de 5-raamskastjes waarin de bijenvolkjes voor de nieuwe imkers zullen gehuisvest worden. Het insmelten van pakweg 8 kilo waswafel neemt wel enige tijd in beslag. Een 20-tal kastjes wordt volgende week naar het bevruchtingsstation De Zijp gebracht, waar men ze met bijen zal vullen en van een jonge en raszuivere koningin zal voorzien. Vanaf dan is het aan de cursisten om deze volkjes met de beste zorgen te omringen.