Stad Genk lanceert bijenplan

Biodiversiteit vormt de oorsprong van tal van ecosysteemgoederen en -diensten waarvan de waarde voor de mens maar al te vaak wordt onderschat. Tussen bijen en planten ontstonden complexe en kwetsbare relaties die vaak door menselijke activiteiten worden verstoord. Die relatie betreft meer bepaald de bestuivingsdienst; dit is een van de vele regulerende diensten die de biodiversiteit versterkt en die gewoon de hoeksteen ervan vormt. Net die dienst is nu bedreigd. Een ondermijnde bestuivingsdienst tast niet alleen de veerkracht van de ecosystemen van de soorten en habitat aan, maar heeft ook een prijskaartje voor de samenleving, de burgers, de ondernemingen en de sectoren en ketens die daarvan afhankelijk zijn.
Als één van de belangrijkste bestuivers is de bij niet alleen een goede biologische indicator maar fungeert zij ook als bewaker van het leefmilieu. Zij wijst inderdaad het chemische milieubederf - waarin zij leeft - aan. De kracht en de doeltreffende organisatie van een bijenkolonie zorgen voor een massabestuiving van de gewassen.
Bijenkolonies die door verschillende natuurlijke factoren zijn verzwakt, zijn minder bestand tegen de druk waaraan ze worden blootgesteld en kunnen uiteindelijk sterven. Overal ter wereld wordt een verhoogde sterfte onder de honingbijen vastgesteld. En dan hebben we het nog niet over de geleidelijke verdwijning van de wilde bijen die voor bestuiving en voor bepaalde bloemsoorten even belangrijk zijn. Dit veralgemeende verschijnsel vormt het voorwerp van heel wat wetenschappelijk onderzoek, waarbij zowel de vaststellingen als de oorzaken en impactfactoren worden geanalyseerd. De bij ‘vergaart’ als het ware verontreinigde stoffen die haar gedrag en vaardigheden kunnen aantasten. Afgezien van haar wetenschappelijk belang wordt de honingbij en soms ook de wilde bij vaak gekweekt voor de teelt van veld- of serregewassen. Voor de waarnemingen op het terrein kunnen we niet voorbij aan de kostbare bijdrage van de imkers.
Tot slot is de bij een sterk symbool dat het grote publiek een idee geeft van de relatie mensnatuur. De sterfte onder de bijen verraadt dat een grens is overschreden. De bijensterfte is dan ook een belangrijk instrument om het grote publiek bewust te maken van de problematiek rond biodiversiteit, leefmilieu, gezondheid en voedselveiligheid.
In die optiek heeft de stad Genk samen met de imkers van Genk het bijenplan 2014-2015 uitgewerkt om daadwerkelijk iets voor de bijen te doen.

Wij nodigen iedereen uit om op maandag 10 februari om 20.00 uur in het Heempark Genk met ons te kijken naar de Film More Than Honey. Na deze prachtige film die de problemen duidelijk stelt, wordt het bijenplan van de stad Genk toegelicht.

Namens de Commissie Bijenweide L.I.B.vzw
Albert Reynaers