Steeds meer vliegactiviteit

Naarmate de temperaturen stijgen, neemt ook het aantal voorjaarsbloeiers toe. En dat heeft op zijn beurt tot gevolg dat ook de vliegactiviteiten van onze honingbijen zullen toenemen. Vandaag steeg het kwik tot 12 graden en dat was al goed te merken op enkele meters van de bijenstand (zie foto). De komende dagen zal de temperatuur nog verder oplopen tot 14 graden en zal de vliegactiviteit nog verder toenemen.