Uitbraak Amerikaans vuilbroed in Heinsberg en Wassenberg

Het FAVV en het Duitse Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt laat weten dat er een uitbraak is van Amerikaans Vuilbroed in de regio Wassenberg-Myhl en in Heinsberg-Oberbruch. Het FAVV benadrukt dat er zeer voorzichtig moet omgesprongen worden met intracommunautair handelsverkeer van bijen en dat in de schutkringen in Duitsland elke verplaatsing verboden is. Voorzie u steeds van een geldig certificaat afgeleverd door de bevoegde lokale autoriteiten indien u met bijen reist naar het buitenland.