Vanwege de redactie ...

Het laatste imkersblad (januarinummer 2017) dat de redactie dit jaar nog moest samenstellen is inmiddels in druk. En daarmee zitten de redactiewerkzaamheden voor dit jaar erop. Niet dat er nu tijd is om achterover te leunen, maar de boog mag best even ontspannen staan. De redactie maakt van deze korte rustpauze gebruik om u alvast prettige eindejaarsfeesten en veel voorspoed en geluk voor het nieuwe jaar toe te wensen.