Varroabestrijding het jaar rond

Er waren gisteren - 3 maart 2016 - heel wat imkers komen opdagen om de uiteenzetting te volgen over de varroabestrijding door Albert Reynaers. De lesgever verduidelijkte via een powerpointpresentatie de meest voorkomende behandelingsmethoden. Daarbij ging vooral aandacht naar het correcte gebruik van de producten, zoals een nauwkeurige dosis, de geschikste temperatuur en zo meer. Vanzelfsprekend volgt hiervan een uitgebreid verslag in een volgend Federaal Imkersblad. Dat voordrachtgever Albert Reynaers aan het hoofd staat van de ‘Commissie Bijenweide’ bleek op het einde van de voordracht. Heel beknopt stelde hij nog als toemaatje het ‘Bijenactieplan’ van de stad Genk voor.