Bestuur

De Bijentelersbond Lanaken en Omstreken werd opgericht in 1925 door Jan Ramaekers (1900-1995) en Antoon Caubergh (1897-1968). De  stichters zouden het ledenaantal gestadig weten op te voeren van 14 tot meer dan 60 leden. De meeste leden imkerden met bijenkorven. Pas vanaf 1934 schakelden de eerste Lanaker imkers over naar bijenkasten. Het merendeel maakte bijenkasten op Langstrothformaat, in losse bouw en broedbak en honinghoogsels van dezelfde afmetingen. De bijenkastbodems werden voorzien van een zinken voederlade.

In 1963 werd er een volledig nieuw bestuur gekozen. Onder het voorzitterschap van André Geurts (1922-2010) werden tal van nieuwe initiatieven verwezenlijkt waaronder diverse lessenreeksen voor beginnende imkers. Tevens werden er in de loop van de jaren 70 op diverse locaties in Limburg tentoonstellingen georganiseerd.

Bijentelersbond Lanaken en Omstreken kende tijdens haar lange bestaan heel wat bestuurswissels. We zetten de voorzitters chronologisch op een rijtje.
1925 tot 1962: Jan Ramaekers
1963 tot 1969: André Geurts
1970 tot 1972: Lambert Eerlingen
1973 tot 1980: Jan Maesen
1981 tot 1995: Jan Kuijpers
1996 tot 2002: Hub May
2003 tot heden: Achiel Geurts

Foto: Jan Ramaekers en Antoon Caubergh, de oprichters van de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken

 

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van het Federaal Imkersverbond vzw gevestigd te Bessemerstraat 432, 3620 Lanaken, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0462.335.256, hierna te noemen: `FIV vzw`.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail  aan info@bijentelersbondlanaken.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers.

 

 

 

 

 

Ledenwerving

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Rijksregisternr.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Het verrichten en versturen van  bestllingen / aankopen

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Producent

·   Vervoerder

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

·   E-marketingtools

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·  IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het FIV vzw uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die het FIV vzw met u heeft, tenzij het FIV vzw wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht het FIV vzw te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het FIV vzw op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal het FIV vzw  deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van het FIV vzw hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het FIV vzw treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het FIV vzw. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het FIV vzw raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Het FIV vzw past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het FIV vzw raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het FIV vzw er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het FIV vzw wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Achiel Geurts

E-mail: info@bijentelersbondlanaken.be

Telefoonnummer: 089 717547

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.