Coronavirus / verplaatsingen imkers

Het Departement Landbouw en Visserij verstrekte volgende toelichting bij de toelating/beperking van de verplaatsingen van de imkers in het kader van de coronavirus-crisis. Volgende categorieën worden onderscheiden:

1. Verplaatsingen in het kader van het toepassen noodzakelijke verzorgingstechnieken op de bijenstanden: essentieel, kopie van FAVV registratie zal hierbij nuttig zijn.

2. Vervoer van bestuivingsvolken naar de dracht (fruitgaard, koolzaad,...): essentieel, kopie van bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler zal hierbij nuttig zijn.

3. Aankoop kwekersmateriaal voor kweekvolkjes: niet essentieel.

4. Aan- en verkoop van volken. Aangekochte bijen ophalen en in de auto vervoeren: niet essentieel.

Mogen wij vragen deze richtlijnen strikt op te volgen.