Darrenbroed wegsnijden verlaagt de varroadruk

Het is geweten dat darrenbroed meer varroa’s aantrekt dan werksterbroed en dat het uitsnijden van darrenraat de varroadruk verlaagt. Het uitbouwen van een darrenraam kost het bijenvolk veel energie en honing en niet elk volk bouwt het darrenraam voldoende snel uit. Daarom toonde Claudio Cavaliere tijdens zijn voordracht in februari hiervoor een mogelijke oplossing: een half darrenraam. In de bovenste helft van het raam kunnen de bijen werksterbroed uitbouwen, in de onderste helft darrenbroed. Pas als het darrenbroed volledig verzegeld is kan (en moet) het weggesneden worden.