Federaal Imkersblad 6/2013

In het november/decembernummer komen o.a. volgende onderwerpen aan bod: Geslaagde demodag; Pilootmonitoringprogramma bijensterfte 2013-2014; Imkeren met killerbees; Wassmelten; De bodemlade; Waarnemingen aan het vlieggat; Bijenweidemengsels 2014; Wetenschapper ontdekken oorzaak massale bijensterfte; Bijen plegen geen roofbouw; Het gaat helemaal niet zo slecht met de bijen; Bijensluis voorkomt nieuwe varroa-infectie; Lanakense imkers vieren feest. Vraag een gratis proefnummer aan.