Storm vernielt bijna bijenhal

De najaarsstorm van afgelopen zondag veroorzaakte ook in Limburg heel wat schade. De kleine bijenhal van het Bijenteeltmuseum - waarin een zestal volken in winterzit -  ontsnapte op miraculeuze wijze aan een totale vernietiging. Door een hevige rukwind knakte de stam van een grote spar. Takken van omliggende bomen verhinderden dat de boom zich door het dak van het bijenhalletje boorde. Een gespecialiseerde firma komt eerstdaags de boom verwijderen. De bijen die aan een ramp ontsnapten, kwamen vandaag massaal naar buiten, niet om naar de omgewaaide boom te gaan kijken, maar om te genieten van het warme najaarszonnetje.