Wat dragen mijn bijen daar massaal naar buiten?

“Al enkele weken dragen de werksterbijen van een van mijn bijenvolken iets merkwaardigs naar buiten”, meldt ons een imker. “Wat zou dat kunnen zijn?” Zonder twijfel is dit kalkbroed. Deze schimmelziekte is zeer algemeen, maar veroorzaakt nauwelijks grote schade. Vaak is onderkoeling de oorzaak. De veroorzaker is een schimmel, Ascophaera apis, die alle volken dragen, maar alleen ontwikkelt als de kast te vochtig is. De schimmel komt als spore mee in de voeding van de larven terecht, waardoor de larve kalkachtig verhard. Herkenning - Op de vliegplank en op de grond liggen kalkachtige mummies van larven. Veelal aan de buitenzijde van het broednest vindt men harde larven los in de cellen. Bij grote aantasting vertoont het gesloten broed zoveel gaten dat we van een mozaïekbeeld spreken. Verspreiding - Door bijen die de sporen verplaatsen tijdens het poetsen en voederen. De sporen verspreiden zich ook via luchtcirculatie. Vochtigheid en afkoeling activeren de besmetting. Preventie en bestrijding - Meestal verdwijnt de ziekte vanzelf na enkele weken. De bijen reinigen de cellen en dragen de mummies naar buiten. Bij grote aantasting de besmette ramen afkloppen, zodat de mummies uit de cellen vallen of de ramen verwijderen. Men kan de ziekte voorkomen door sterke volken te houden en ze droog en warm te houden.